O bata sa tabi ng bangketa

Matuto kang maglaro at magsaya

Tumbahin ang lata, ‘wag maging preso

Ilabas ang holen, asinta ay panuorin

Yumakap sa langit, kumaripas sa lupa

Kung bato ay natalo, wag magpapapitik

Kung ikaw ay bulag, ba’t hindi ka dumilat?

Kung sasabihing dilat, ba’t nagpapabarat?

Habul-habulan, maliwanag ang buwan,

Pagbilang kong tatlo,

Ikaw ang asintado.

Tapusin ang hingal, pawis ay punasan,

Huminto sa kalsada,

Kahit hindi iyan palaruan.

 

*Kuha mula sa photo archives ng Outcrop, opisyal na pahayagan ng mga mag-aaral ng UP Baguio


Advertisements