Kuha ito ni Jesa.

The sky is full of dreams; but you don’t know how to fly.

The Killers, “This is your life”


Una, nasaan ang pangarap?

Nasa naglalakihan, nag-uumpugan,

Nagtataasang semento kung saan

ang mga Tao’y hindi mo kilala?

Nagbababad hapon hanggang umaga

Sa paulit-ulit na kapalaran?

O baka ito ay panaginip?

Ang nais maabot, marating,

Masilayan sa piling ng hangin,

Maamoy sa himpapawid.

Magsisimula na ang dilim.

Malamig ang kalsada.

 

Pangalawa, marahil ay hindi

“hindi alam.”

Kung hindi:

“hindi kaya.”

Sapagkat ang sikmura’y walang laman,

At ang barong-barong ay ginambala ng panahon.

O ang ipinaskil ay may nakalagay na:

“at least college level.”

Ano ang ibig sabihin ng diploma?

Ano ba ang hitsura ng diploma?

 

Sapagkat ako ay maliit lamang.

At ito ang aking buhay.

Ngunit bakit ka magkakasya sa pangarap, o panaginip?

Kung pwede mong, kung maaari

Nating ukitin ang hinaharap?

Advertisements