Doon sa malayoSaan hihiga kung hindi sa

Humahalimuyak na kama?

Kung saan naubos ang Chips Delight,

Pringles at Nagaraya.

Gaano kalubak ang kalsada,

Na pinatag nang may pawis, nang may

Kurot sa sikmurang matandang

Manggagawa?

Kung ang bandila’y iwinawagayway.

Ito na ba ang ultimo ng paglaban?

Paano hihimlay kung hindi makapag-aral?

Kung kailangang magputa para makapag-exam?

Saan hihiga?

Saan magwawagayway?

Sa kalsada, sa piling ng alikabok at usok?

O sa parang na puno ng pag-asa,

Kasama ang ngiti ng bayang

Lagi kang hinihimok?

 

February 04, 2012

Muli, mula sa Photo archives ng Outcrop.
Advertisements

4 thoughts on “Doon sa malayo

    1. Paano napapaiba ang “nakakaapekto” sa hindi; ang “nakakapaisip” sa hindi? Sheez, kelangan ko ng unting kurso sa poetics. Unsurprisingly, somewhere sa isang listahan kung saan nakasulat ang “Maging faculty ng UP Baguio” at “Mag-MALL,” sumisingit pa rin ang “Magmasters sa Creative Writing.” Pero, alam kong kaya mo pang magsabi nang mas marami kesa sa comment mo sa taas. 🙂
      Hehe, Bumabannawag ka eh. 🙂 At, salamat uli. Coffeemaker.

    1. ang coffeemaker ang kumukumpleto sa ating umaga, sa ating coffee sessions. sa ating poetry inducers, dowsiness remover, painkiller, dream-fulfiller,

Prick my mind:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s