Saan hihiga kung hindi sa

Humahalimuyak na kama?

Kung saan naubos ang Chips Delight,

Pringles at Nagaraya.

Gaano kalubak ang kalsada,

Na pinatag nang may pawis, nang may

Kurot sa sikmurang matandang

Manggagawa?

Kung ang bandila’y iwinawagayway.

Ito na ba ang ultimo ng paglaban?

Paano hihimlay kung hindi makapag-aral?

Kung kailangang magputa para makapag-exam?

Saan hihiga?

Saan magwawagayway?

Sa kalsada, sa piling ng alikabok at usok?

O sa parang na puno ng pag-asa,

Kasama ang ngiti ng bayang

Lagi kang hinihimok?

 

February 04, 2012

Muli, mula sa Photo archives ng Outcrop.
Advertisements