gasgasin ang art, ilubog sa burak ang art, burakin ang kaluluwa ng art

bawasan ang heart sa art, bawasan ang heart ng art

hurt the ego of art

paliguan ng dugo ang art, paduguin ang yabang ng art, payabangin ang mahiyaing art

pahiyangin sa tao ang art, gawing tao ang robot na art

gasgasin pang uli ang art

pasabugin ang musoleyo ng art, pagbuhatin si galileo ng art, pagbuhatin ang garbage collector ng art

O: ipabuhat sa GARBAGE collector ang ART

itago sa kalsada ang art, gawing lamesita ang art, i-fuck sa kama ang art

hubaran ang pa-virgin na art, gawing ipokrito ang ipokritong art

itumba ang dyumadyamanteng art

patayuin ang ari ng art,

patayugin ang art ng buhay

IM-PER-YA-LIS-MO! GA-WING ART! (aktibista)

HONESTY IS THE BEST ART! (saying/cliche)

AN ART A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY! (saying?)

LET THERE BE ART! (oasis)

ALL WE NEED IS ART (beatles)

I ART, THEREFORE I AM! (sartre)

THERE IS NOTHING OUTSIDE ART (derrida)

ART MAKES THE WORLD GO ROUND! (cliche?)

IN THE NAME OF THE FATHER, THE SON AND THE HOLY ART! (christianity)

pwede rins igurong hindi gaanong maarte ang art
pwede rin sigurong hindi gaanong maarte ang art
Advertisements