Nagmumuni sa posibilidad ng egg container bilang instrumento ng communication.

Sa least lunatic moments, di mapigilang makita ang egg container bilang sungka. At ang uncooked popcorn o bato para sa mga halaman bilang pamato/sungka stones. Ang egg container bilang papel o canvas; ang uncooked popcorn at batong panghalaman bilang musical notes o dance moves.

IMG_4718
Potential Materials for a Game

Pinakita na sa Ang Makina ni Mang Turing ang wealth of mathematical, logical at philosophical possibilities na pwedeng makita sa sungka. Loser ako at di gaanong na-gets ang elaborate na description ng formulas/gabay upang malamangan ang kalaban kahit sabay ang unang turno. Extra-loser dahil hindi ever natutong maglaro ng sungka (Glimmer of hope slash flash news: marunong si Jesa at me sungka sila sa bahay!).

Dalawang punto ukol sa tinatago ng mga laro bilang gawain: si Kawamoto sa Turing, “Malinaw na nakasalalay ang esencia ng pagiging laro sa kawalang-katiyakan nito mismo.” Sa larong Game of War, kwento ni Wark, “units cannot move or engage unless they remain in communication with their arsenals, directly or via relays, making communication particularly vital.” Maaaring i-fix ang rules pero walang-katapusan ang pwedeng ipahayag/mangyari.

Paano gagawing tagahatid ng mensahe ang egg container na me unting tulong ng uncooked popcorn o mga batong panghalaman? May kaunting paghugot ng inspirasyon sa “Pedestrian Errors” ni Cheryl Weaver kung saan maaaring hanapan ng rules ang pagdidikit ng mga linya upang mag-denote ng iba’t-ibang ‘pagkakamali’ habang naglalakad—“backpack caught,” “foot tripping/foot,” “nose running,” “bumped into.”

Nagmumuni sa posibilidad ng paglalaro sa egg container bilang instrumento ng communication.

Advertisements