Sa isang palitan sa social media kasama ang mga kaibigan, nabanggit ni D ang limitasyon ng digital na setup at conversely, kung paanong higit na mainam ang magkapaan ng enerhiya habang magkaharap.

Patungkol sa mas praktikal na sagka sa digital platforms, binuksan ni D ang pariralang (parikala rin?) “elektrisidad bilang impormasyon.” Nabighani sa muwestra ng pahayag na to: kung paanong ang elektrisidad—baterya ng device, mobile data—ay lunsaran ng impormasyon at impormasyon rin mismo. Ngunit sa pagmumuni ngayon: applicable rin ito sa palitan ng enerhiya sa mga pagtatagpong di-digital. Kadikit yata ito ngunit lampas rin sa ideya ng “non-verbal communication,” na mas tuon ang atensyon sa bodily gestures, facial expressions atbp. Ang elektrisidad ay di lang nakikita, nasasalat; nararamdaman rin ito, tulad ng hayan na, hayan na, di mo pa makita.

*

Kakatapos ng city-wide na power outage sa Baguio. Umaga ng Biyernes hanggang hapon ng Sabado—halos isa’t-kalahating araw. Pumunta ng town para mag-send ng mga sulatin (bagay na nagawa na dapat bago mawalan ng kuryente kung di lang kailangang palitan-paghusayin pa ang panghuling pangungusap), nagkapaan ng enerhiya sa maingay na Session Road, nag-ayos ng puso at pagkain bago tumanggap ng bisitang birthday boy. Accidentally, sa kandila naghapunan at nagkantahan at nagkwentuhan, nagyakapan. Hindi bilog ang buwan pero sapat ang liwanag, higit-sa-sapat ang enerhiya.

Dreams
From Kurosawa’s “Dreams”

Hindi maramot ang araw kahapon, Sabado. Natuyo ang mga damit, nabasa ang diwa sa binabasang mga kwento tungkol sa Negros (“eyes downcast or up toward the heavens, here it didn’t matter which, they were both humble gestures of entreaty;” kung nakayuko ka sa dinaraanan, o nakatingala sa puno ng langit, malakas mong inaamin ang sariling kahinaan). Kung hindi kailangan ng elektrisidad upang magtrabaho, kumita at makapagbayad ng upa, walang kaso kahit maging araw-araw ganito. O kahit dalawa, tatlong oras lang na may kuryente kada araw para makapag-charge ng mga baterya.

Hinatid ng buzz ng ref ang balitang dumating na ang kuryente. In-unplug ko ito; abisong napick-up nung bata pa: after bumalik ng kuryente, hintaying lumipas ang ilang minuto bago gamitin uli ang ref. Kaka-alas-kwatro pa lang at nagpatuloy ako sa pagbabasa. Maliban sa ref, walang ibang gamit na de-kuryente na kailangang buksan.

Buwan
Supermoon sometime last year

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements